Webbstrateg eller kajunge

Kan man fråga sig när man ser denna bild.

webbstrateg

Visar den en skarp analytiker av webbplatser eller en kajunge som håller på att lära sig hur man skall flyga.
Tja något att undra över,

Comments are currently closed.