Bildsöket

Något som ofta glöms bort i optimering är Googles bildsök. Och ibland när det kommer på tal så kan en del konstiga teorier dyka upp. Som att resultaten där är vinklade för att anpassa sig till mångfalden. Så exempelvis bildsöket på den någon ohanterliga sökningen white women with white children, vilket då detta sinom tid skall visa att det rör sig bara om vanlig optimering av en sökfras med ringa kommersiellt värde.

Comments are currently closed.