Bildsöket

Något som ofta glöms bort i optimering är Googles bildsök. Och ibland när det kommer på tal så kan en del konstiga teorier dyka upp. Som att resultaten där är vinklade för att anpassa sig till mångfalden. Så exempelvis bildsöket på den någon ohanterliga sökningen white women with white children, vilket då detta sinom tid skall visa att det rör sig bara om vanlig optimering av en sökfras med ringa kommersiellt värde.

Kvotering

En kvoteringslag är på tapeten från regeringen. Tveksamt dock om den går igenom, men konstigare saker har hänt. Och om det skulle hända så kan det vara bra att ta lite hjälp med att få till de där 40% kvinnor som skall finnas i varje styrelse. Ett företag med namnet Styrelsebemanning har det som sin affärsmodell. Och verkar redan ha fått kunder